Een handige determinatietabel voor de Benelux

 

BRUINSMA, JOHN, WERNER KRAUSE, EMILE NAT & JOOP VAN RAAM, 1998. Determinatietabel van kranswieren in de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht. ISBN 90-5107-032-2.
De tabel is een uitgave van de Stichting Jeugdbondsuitgeverij en telt 102 pagina's. John Bruinsma coordineerde het project. Het bevat een handleiding kranswieren determineren waarbij de discriminerende kenmerken aan de hand van plaatjes worden duidelijk gemaakt. Het bevat een hoofdstuk waarin allerlei mogelijke problemen worden besproken die men kan ondervinden bij het determineren met daarbij natuurlijk de oplossingen. Er is een hoofdstuk over de ecologie en over kranswieren in het veld waarin wordt aangegeven in welk type water de kans op het vinden van kranswieren het grootst is. Hier worden ook tips gegeven voor het verzamelen en bewaren. De determinatiesleutel is van de hand van Joop van Raam. Van alle taxa die zijn aangetroffen in de Benelux zijn tekeningen opgenomen die zijn vervaardigd door de Duitse 'goeroe' Werner Krause. De verspreidingskaartjes laten vondstmeldingen zien uit de periode voor 1980 en 1980-1996. Van Luxemburg zijn er na 1991 vrijwel geen vondsten meer opgenomen en van Belgie zijn een aantal vindplaatsen van 1998 nog vermeld. De verspreidingsgegevens van Nederland zijn afkomstig van het LIK en het Rijksherbarium. Voor Belgie en Luxemburg werden gegevens aangeleverd door Pierre Compere van de Jardin Botanique National de Belgique te Meise en door vzw De Wielewaal te Turnhout.

 

 

Bestelwijze
De tabel is te bestellen door het overmaken van 15,- (11,50 voor leden van de NJN, JNM en KNNV) op giro 233040 t.n.v. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht, o.v.v. Kranswierentabel. Belgische liefhebbers kunnen bestellen bij De Wielewaal te Turnhout.

 

Wilt u terug naar de openingspagina?