Krooneend (Netta rufina)

Foto Jeroen Huls

Vrouwtje krooneend op de Noordplas van de Vinkeveense plassen.

Krooneenden worden vaak geassocieerd met kranswieren en dan met name met Nitellopsis obtusa. Toch zie je ze meestal Chara's eten. Daar valt iets voor te zeggen, immers in ons land groeit Nitellopsis meestal op grotere diepten dan de Chara-soorten. Het ligt dan voor de hand dat je het voedsel pakt dat eenvoudiger te bereiken is.

 

Foto Jeroen Huls

Pulletje krooneend.

Bij voldoende voedselaanbod, kunnen krooneenden per broedseizoen twee keer jonkies grootbrengen.

 

Foto Jeroen Huls

Krooneenden en meerkoeten op de Vinkeveense plassen.

Mannetjes krooneenden, met rode snavel, na de rui. De meesten trekken in de zomer weg naar de Gouwzee of het Veluwemeer.

Foto Jeroen Huls

Mannetje, gefotografeerd vanaf ca. 2 meter afstand.

Foto Jeroen Huls

Ook dit vrouwtje was alles behalve schuw en liet zich het aangeboden brood goed smaken.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?