Algemene beschrijving van Chara contraria

 hoofdas  tot 1,5 mm dik (var. contraria) of tot 0,8 mm dik (var. hispidula)
 schors  diplostich, tylacanth
 stekels  stomp, kort (var. contraria) of vrij lang, uitstaand (var. hispidula)
 stipulae  meestal alleen de bovenste rij goed ontwikkeld, stomp
 takken  tot 2 cm lang, 2-5 beschorste segmenten
 bracteae  voorste (adaxiaal) ongeveer even lang als het oogonium, achterste (abaxiaal) rudimentair; bracteolae even lang als het oogonium (var. contraria) of tot 2 x de lengte van het oogonium (var. hispidula)
 eindtak/eindsegment  kort, onbeschorst, 2-4 cellig
 eindcel  kort, spits of stomp
 een/tweehuizigheid  eenhuizig
 oogonia  tot 0,8 mm lang; tot 0,65 mm breed, meestal met een dikke kalkomhulsel
 antheridia  tot 0,4 mm in diameter
 oosporen  tot 0,7 mm lang; tot 0,3 mm breed, vaak met duidelijke lijsten
 oosporenmembraan  vrijwel glad

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?