Algemene beschrijving van Chara globularis

 hoofdas  licht- tot donkergroen, tot 0,9 mm dik (var. globularis) of tot 0,5 mm dik (var. virgata, var. barbata), internodien 1-3 x de lengte van de takken (var. globularis) of 0,5-2 x de lengte van de takken (var. virgata, var. barbata)
 schors  triplostich, regelmatig isostich (var. globularis) of tylacanth (var. virgata, var. barbata)
 stekels  rudimentair (var. globularis) of rudimentair tot kort bolvormig (var. virgata, var. barbata)
 stipulae  rudimentair (var. globularis) of bovenste rij 0,3-1,5 mm lang (var. virgata), of beide rijen lang (langer dan de eerste taksegmenten) en onregelmatig (dus ook kortere stipulae) (var. barbata)
 takken  tot 3 cm lang, recht (var. globularis) tot enigszins ingebogen (var. virgata, var. barbata)
 bracteae  voorste (adaxiaal) ongeveer even lang als het oogonium, achterste (abaxiaal) rudimentair tot kort; bracteolae korter dan het oogonium (var. globularis) of langer dan het oogonium (var. virgata, var. barbata)
 eindtak/eindsegment  1-3 cellig
 eindcel  kort, spits
 een/tweehuizigheid  eenhuizig
 oogonia  tot 1 mm lang; 0,6 mm breed
 antheridia  tot 0,45 mm in diameter
 oosporen  tot 0,8 mm lang; 0,45 mm breed, vaak met kalkomhulsel
 oosporenmembraan  met kleine korrels

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?