Algemene beschrijving van Chara intermedia

 hoofdas  blauwgroen tot olijfgroen, met veel kalkaanslag, tot 1,5 mm dik, internodien 2-3 x de lengte van de takken
 schors  diplostich, jonge delen tylacanth, oude internodien schijnbaar aulacanth maar op doorsnede zichtbaar tylacanth
 stekels  kort, meestal enkele lange stekels vlak boven de knopen, stomp, vaak 2 bij elkaar
 stipulae  kort, stomp
 takken  tot 2 cm lang, met circa 4 beschorste segmenten
 bracteae  voorste (adaxiaal) vrij lang, achterste (abaxiaal) rudimentair, bracteolae langer dan het oogonium
 eindtak/eindsegment  onbeschorst, 2-3 cellig
 eindcel  lang, spits
 een/tweehuizigheid  eenhuizig
 oogonia  tot 1 mm lang; 0,7 mm breed
 antheridia  tot 0,6 mm in diameter
 oosporen  tot 0,7 mm lang; 0,45 mm breed
 oosporenmembraan  glad

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?