Algemene beschrijving van Chara major

 hoofdas  grijsgroen, fors, tot 2,5 mm dik, meestal met een dikke laag kalk bedekt
 schors  diplostich,meestal aulacanth of isostich, vaak met duidelijke torsie
 stekels  2-3 bij elkaar (soms alleenstaand), tot 2,5 mm lang, bovenaan talrijk, onderaan afwezig, min of meer cilindrisch met korte spitse punt
 stipulae  tot 1,5 mm lang, dun, spits, uitstaand
 takken  tot 3 cm lang, 4-6 beschorste segmenten
 bracteae  voorste (adaxiaal) tot 3 mm lang, achterste (abaxiaal) rudimentair tot kort tot 0,7 mm
 eindtak/eindsegment  2-3 cellig, kort, onbeschorst
 eindcel  kort, spits
 een/tweehuizigheid  eenhuizig
 oogonia  tot 0,8 mm lang; 0,7 mm breed
 antheridia  tot 0,5 mm in diameter
 oosporen  tot 0,7 mm lang; 0,45 mm breed
 oosporenmembraan  glad

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?