Algemene beschrijving van Chara vulgaris

 hoofdas  grijsgroen, meestal met kalkaanslag, tot 1 mm dik, of tot 2,5 mm dik (var. crassicaulis)
 schors  diplostich, aulacanth
 stekels  rudimentair tot kort (var. longibracteata, var. vulgaris) of tot meer dan 1 mm lang (var. papillata), dik, stomp, tegen de as aan gedrukt, vrijwel altijd alleenstaand, zelden met 2 bij elkaar bij var. papillata
 stipulae  in 2 rijen, kort, dik, stomp
 takken  tot 3,5 cm lang, uitstaand of iets ingebogen; 3-4 (var. papillata, var. vulgaris) of 0-2 beschorste segmenten (var. longibracteata)
 bracteae  achterste (abaxiaal) niet ontwikkeld, voorste (adaxiaal) kort (var. papillata) tot vrij lang (var. vulgaris) of tot 7 mm lang (var. longibracteata)
 eindtak/eindsegment  onbeschorst, 2-3 cellig, vrij kort (var. papillata, var. vulgaris) of 3-4 cellig, lang (var. longibracteata)
 eindcel  kort, spits
 een/tweehuizigheid  eenhuizig
 oogonia  tot 0,7 mm lang; 0,5 mm breed (var. longibracteata, var. vulgaris) of tot 0,85 mm lang; 0,55 mm breed (var. papillata)
 antheridia  tot 0,5 mm in diameter
 oosporen  tot 0,6 mm lang; 0,4 mm breed (var. longibracteata, var. vulgaris) of tot 0,75 mm lang; 0,45 mm breed (var. papillata)
 oosporenmembraan  vrijwel glad

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?