Algemene beschrijving van Nitellopsis obtusa

 hoofdas  grijsgroen, tot 1,5 mm dik
 schors  niet beschorst
 stekels  geen
 stipulae  zelden rudimentair ontwikkeld
 takken  niet vertakt
 bracteae  1-2 per takknoop, tot 2 cm lang
 eindtak/eindsegment  1 cellig
 eindcel  lang, toegespitst
 een/tweehuizigheid  tweehuizig
 oogonia  tot 1,5 mm lang; 1 mm breed
 antheridia  tot 1 mm in diameter
 oosporen  tot 0,8 mm lang; 0,6 mm breed
 oosporenmembraan  met kleine korrels

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?