Doel en opzet van de cursus 'Kranswieren determineren'

Kranswieren (Characeae) zijn voor een beetje florist goed te herkennen. Een bijkomend voordeel is, dat er maar weinig soorten zijn. In Nederland worden thans 23 soorten onderscheiden. Het ligt voor de hand om bij onderzoek naar waterplanten de kranswieren mee te nemen.
De bedoeling van dit practicum is om zelfstandig kennis te maken met de kranswieren van Nederland. Men krijgt dan een idee hoe men deze groep waterplanten determineert en er worden tips voor verdere studie en literatuur (bv. determinatiewerken) gegeven. Vaak lopen mensen vast in een determinatiesleutel omdat ze de determinatiekenmerken nergens aan kunnen refereren. Hopelijk is dat na het practicum anders gesteld.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die werken bij waterbeherende instanties.

Op de practicumzaal vindt men:
vers materiaal. Daar kan men het beste mee werken omdat er het meeste aan te zien is. Een nadeel is dat er onderdelen kunnen ontbreken, b.v. voortplantingsstructuren, of dat de planten onder een dikke laag kalk zitten. Dit laatste komt vooral bij Chara-soorten voor. Dit levende materiaal mag stuk gepulkt worden.
materiaal op alcohol in grote potten. Hier valt veel aan te zien. Doorgaans is dit in een gunstig seizoen verzameld zodat er ook voortplantingsstructuren zijn te zien. Ook met deze kranswieren hoeft men niet zo voorzichtig te zijn. Planten die worden bewaard in alcohol, kan men het beste opweken in water en dan in een petrischaal met een bodempje water bekijken.
kleine potjes met materiaal op alcohol. Dit is de referentiecollectie van het LIK. Deze mag gebruikt worden indien men niet verder komt met het andere materiaal. Graag voorzichtig behandelen en doe na gebruik de kranswieren in het juiste potje. Het is aan te raden om van de referentiecollectie de soort Nitella tenuissima te bekijken omdat deze niet bij het andere materiaal valt aan te treffen en omdat hij zo mooi (en zeldzaam) is.
zelf meegenomen kranswieren. Neem zelfverzamelde kranswieren mee! Voordat u de cursus kranswieren determineren ging volgen, heeft u hier vast uw tanden op stukgebeten. Tijdens het practicum zult u de kranswieren goed op naam leren brengen.

Voor iedere deelnemer is een binoculaire loep aanwezig. Maak verder gebruik van: pincet, prepareernaald, petrischaal, een beetje water en een werkplek met goed licht. Op een gegeven moment kan het gewenst zijn om stengeldoorsnedes te bekijken om zo de opbouw van de schorscellen beter te doorzien. Daarvoor is een microscoop (en scheermesjes) aanwezig.

Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact op met het LIK voor informatie over de tarieven.

Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren
Nationaal Herbarium Nederland
Afdeling Algologie
Postbus 9514
2300 RA Leiden

071-527 47 10 of 06-24 62 80 74

Telefax 071-527 35 11

U kunt ons ook een e-mail sturen

 

Wilt u terug naar de openingspagina?