Nitella mucronata var. mucronata

A, B habitus x 0,5, C twee 2-cellige dactylen x 15,

Nitella mucronata var. gracillima

D krans met kranstakken 1-3 maal vertakt x 5, E uiteinde van kranstak met een 3-cellige dactyl x 15.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?