Afbeeldingen

 

Nederland kent 23 soorten kranswieren

Op onderstaande pagina's staan tekeningen van deze soorten met de onderscheiden varieteiten. De tekeningen zijn, tenzij anders vermeld, van Werner Krause en Margaret Tebbs. (Krause, W., 1997. Charales (Charophyceae). Deel 18 van de beroemde serie Sußwasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Verlag, Jena. ISBN 3-437-25056-6. Margaret Tebbs in: Moore, J.A., 1986. Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI-handbook no 5, London. ISBN 0 901158 16 X). Voor een beschrijving van de soorten zie soortbeschrijving. Van een aantal soorten zijn ook foto's te zien.

 Chara aculeolata var. aculeolata

 Chara vulgaris var. vulgaris

 Chara aculeolata var. pedunculata

 Nitella capillaris

 Chara aspera

 Nitella flexilis var. crassa

 Chara baltica var. affinis

 Nitella flexilis var. flexilis

 Chara baltica var. baltica

 Nitella gracilis

 Chara canescens

 Nitella hyalina

 Chara connivens

 Nitella mucronata var. gracillima

 Chara contraria var. contraria

 Nitella mucronata var. mucronata

 Chara contraria var. hispidula

 Nitella opaca

 Chara globularis var. barbata

 Nitella syncarpa

 Chara globularis var. globularis

 Nitella tenuissima

 Chara globularis var. virgata

 Nitella translucens

 Chara intermedia

 Nitellopsis obtusa

 Chara major

 Tolypella glomerata

 Chara vulgaris var. crassicaulis

 Tolypella intricata

 Chara vulgaris var. longibracteata

 Tolypella prolifera

 Chara vulgaris var. papillata
 

 

Wilt u terug naar de openingspagina?