Tolypella prolifera

A habitus van een jonge plant x 0,7, B habitus van een rijpe plant x 0,7, C-E verscheidene sterk vertakte fertiele assen x 5, F steriele as x 4, G oogonium x 30, H kroontje van oogonium x 60, I oospore x 30.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?