Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 1 nummer 2

Dit is het tweede nummer van de nieuwsbrief voor iedereen die geinteresseerd is in kranswieren (Characeae).
Het is herfst. De zomer is voorbij en de watervegetaties sterven af. Dat is een mooi moment om eens bij te praten over het kranswierseizoen van 1997. In deze aflevering kunt u lezen wat de redactie zoal in het veld heeft meegemaakt. We kunnen echter nog geen uitgebreid overzicht geven omdat b.v. de biologen die voor de provincies hebben geinventariseerd, hun gegevens nog niet beschikbaar hebben. Toch willen we u onze indrukken niet onthouden.

Het is waarschijnlijk dat er in volgende afleveringen van de Nieuwsbrief Kranswieren bijdragen komen te staan over Belgische en Duitse bevindingen. Immers, kranswieren trekken hun eigen grenzen. Het is b.v. niet ondenkbaar dat Chara fragifera of Nitella gracilis binnen afzienbare tijd ook in ons land zullen voorkomen. Want vlak over de landgrenzen worden ze in onze buurlanden wel aangetroffen. De tijd zal het leren!

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?