Nieuwsbrief Kranswieren

Het LIK geeft een nieuwsbrief uit de Nieuwsbrief Kranswieren genaamd. Deze verschijnt onregelmatig, afhankelijk van de aangeboden kopij, maar minstens tweemaal per jaar. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door overmaking van fl. 10,- of 5 euro op een van de volgende rekeningen:

ABN AMRO 6148 43 782 (t.g.v. Het Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren)

POSTBANK 0857 003 (t.g.v. E. Nat , te Amsterdam)

onder vermelding van 'Nieuwsbrief Kranswieren, abonnement jaargang x'. U kunt de onderwerpen van deze nieuwsbrieven, zoals die zijn samengevat in een redactioneel, ook online lezen door de onderstaande links te activeren.

 

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 1 nummer 1

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 1 nummer 2

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 2 nummer 3

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 2 nummer 4

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 3 nummer 5

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 3 nummer 6

Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 4 nummer 7

 

Wilt u terug naar de openingspagina?