Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 3 nummer 5

Het is elk jaar weer moeilijk om te voorspellen of het een goed kranswierjaar gaat worden. De eerste verkenningen in het seizoen laten tegenstrijdigheden zien. Het is gebruikelijk dat het water van relatief diepe systemen in maart en april niet zo helder is als dat het later in het seizoen wel kan zijn, vooral als er kranswieren gaan groeien. Toch konden we begin april al een Secchi-doorzicht van 4 meter noteren in de Noordplas van de Vinkeveense plassen. Van de kranswieren waren slechts wat Nitellopsis-resten van vorig jaar te zien. Het aangrenzende Botshol had echter wel mooie tapijten met recent ontkiemde Chara's. Bij een excursie in de omgeving van Schijndel en de uiterwaarden van de grote rivieren, lieten een aantal 'standaardplekken' helder water boven onbegroeide bodems zien. Hebben we teveel regen gehad in de periode van sporenkieming of is de waterstand te hoog zodat er niet genoeg licht tot de bodem doordringt om de kieming te laten beginnen? In het Veluwemeer heeft een Anabaena-soort kans gezien om zich flink te ontwikkelen. In de volgende nieuwsbrief kunnen we de balans gaan opmaken.

Deze nieuwsbrief heeft een verhaal over het spectaculair aantal vondsten van kranswieren in de provincie Groningen van de afgelopen twee jaar. Hiernaast is onder meer een bericht te lezen over de eerste waarneming van Nitella mucronata in Zeeland, de oproep voor de jaarlijkse kranswierexcursie en Marcel van den Berg geeft een samenvatting van zijn proefschrift dat gaat over de kranswierkolonisatie van ondiepe meren. Hij is een van de zeer weinigen in Nederland die op kranswieren is gepromoveerd.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?