Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 2 nummer 4

Het jaar 1998 is bijzonder regenachtig, kil en arm aan zonneschijn geweest. Veel Nederlanders en vooral diegenen die niet in het buitenland op vakantie zijn geweest, klagen hier steen en been over. De kranswieren echter niet. Zij hebben geprofiteerd van een korte zonnige en warme periode in het voorjaar om hun sporen te laten kiemen en zijn vervolgens op veel plaatsen flink aan het groeien geslagen. Dat gebeurde ook in de vele natuurherstelprojecten die thans in Nederland worden uitgevoerd. Eén hiervan wil ik apart noemen, namelijk het gebied Stroothuizen in Twente, ten oosten van Denekamp, omdat daar in juli een nieuwe soort voor Nederland werd gevonden: Nitella gracilis. Een bericht hierover is als uitsmijter in deze nieuwsbrief opgenomen. De komst van deze soort werd verwacht, zie b.v. de nieuwsbrief kranswieren nr. 2. Wellicht gaan we de komende tijd nog meer van dit soort leuke verrassingen beleven. We houden u op de hoogte.
In deze nieuwsbrief kunt u verder nog lezen over het recente beheer en beleid van het plassengebied Botshol. Recente literatuur is weer op een rijtje gezet, en er zijn verslagen van een kranswierexcursie in de omgeving van Weert, en van een bijeenkomst van Europese kranswieronderzoekers in Amsterdam, en een bijzonder atlasblok in N-Brabant wordt aan u voorgesteld.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?