Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 3 nummer 6

Nederland krijgt een Nationaal Herbarium (NHN). Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft extra geld toegezegd voor de fusie van de herbaria van de Universiteit Leiden (het Rijksherbarium), de Universiteit Utrecht en de Landbouwuniversiteit Wageningen. Door deze toezegging en door investeringen van de drie genoemde instituten kan het plantaardige biodiversiteitsonderzoek in Nederland op peil blijven, aldus een woordvoerder van de Universiteit Leiden. Geldt dat ook voor de kranswieren? Ik ben daar niet zo zeker van. Kranswieren worden nog maar weinig betrokken bij het landelijk beleid. Ambtenaren van Natuurbeheer werken graag met cijfers en kennen 'doelsoorten' toe. Dat kan pas, volgens diezelfde ambtenaren, als er een officiele Rode Lijst (RL) bestaat van de 'doelorganismen'. Zo'n RL bestaat nog niet van de Nederlandse kranswieren, maar daar wordt thans aan gewerkt. Straks kunnen ook de kranswiersoorten van een getalletje worden voorzien!
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over bijzondere vondsten in Belgie en Nederland. In Belgie is Chara braunii na een eeuw weer opgedoken. In Nederland zijn er nieuwe vindplaatsen bekend van Nitella gracilis en zijn er, voor Nederland, nieuwe varieteiten gevonden van Chara globularis en Nitella flexilis. U kunt een bijdrage lezen over de kranswieren van meren bij Bremen in Duitsland, vervolgens is er een recensie van de JBU-kranswierentabel, verder is er een verslag van veldgericht onderzoek naar de standplaatsecologie van Nitella translucens en Nitellopsis obtusa, en wordt de vestiging van kranswieren besproken in een nieuw gegraven vijver. Deze nieuwsbrief eindigt met de bijgewerkte standaardlijst van de Nederlandse kranswieren.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?