Nieuwsbrief Kranswieren Jaargang 2 nummer 3

Een nieuwe lente, een nieuwe Nieuwsbrief Kranswieren. Tijdens de eerste excursies van april staken in Botshol over grote oppervlakken plantjes van Chara connivens en C. globularis de kop op. In de Maarsseveense Zodden werden iele exemplaren van Nitella translucens gevonden. In de omgeving van Haren werd Nitella capillaris ontdekt. Dat is toch een mooie start van 1998! Zou de zachte winter hier iets mee te maken hebben?

In dit nummer worden een drietal gebieden besproken: een historisch overzicht van de Nieuwkoopse Plassen, een verhaal over een aantal brakke veenterreinen ten noorden van het IJ, maar ook de verspreiding van kranswieren in Groningen en Noord-Drenthe wordt besproken. Het blijkt dat er in deze regio meer aan de hand is dan er tot nog toe is opgetekend. We gaan ook weer op kranswierexcursie, er is in september een bijeenkomst van Europese kranswieronderzoekers en er is een lijstje met recente literatuur.

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?