Nieuwsbrief Kranswieren vierde jaargang nummer 7

Het gaat in deze nieuwsbrief natuurlijk over kranswieren, maar als je de bijdragen overziet, valt het op dat de onderwerpen divers zijn. Er zijn twee overzichten opgenomen. Joop van Raam beschrijft de kranswieren die bewaard worden in het Nationaal Herbarium Nederland te Leiden. Het blijkt een van de grootste kranswierencollecties van de wereld te zijn. Pierre Compere geeft een historische schets van het kranswieronderzoek in Belgie. Hij beschrijft de periode 1800 tot heden. Omdat in oude floristische werken soortnamen dikwijls niet begeleid worden door herbarium-specimens, is het moeilijk om een betrouwbaar overzicht te geven. Gelukkig worden de kranswieren in Belgie de laatste 10 jaar weer serieus genomen. Vooral mensen in de provincie Antwerpen zijn zeer actief zoals ook blijkt uit de bijdrage van Jos Gysels die een voorlopige balans van een inventarisatieproject laat zien met een aantal interessante waarnemingen. Er zijn ook reacties te lezen in deze nieuwsbrief. Sebastian Trapp, op 20 april jl. gepromoveerd aan de Universiteit van Bremen, heeft (voorlopig) het laatste woord in de discussie over de interactie kranswieren - karpers en Joop van Raam heeft enkele opmerkingen bij het stuk van Pierre Compere. Hiernaast vertellen twee promotie-onderzoekers over hun werk. Gerben van Geest over onderzoek aan de ecologie van rivieruiterwaardenplassen. Hij heeft bij de Waal en de IJssel zeldzame kranswieren gevonden. Emiel Brouwer doet, wat zeldzame kranswiervondsten betreft, niet voor hem onder als hij zijn onderzoek beschrijft over herstelbeheer in vennen. Jeroen Huls beschrijft zijn stage-onderzoek waarbij o.a. de invloed van nutrientenconcentraties op de groei van een viertal kranswiersoorten (uit de Vinkeveense Plassen afkomstig) is onderzocht. Er is nieuws van de I.R.G.C., recente literatuur wordt besproken en, zoals in elk voorjaar, wordt er ook nu weer een kranswierexcursie georganiseerd door de redactie.

 

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?