VAARAMA, A., 1938. Wasservegetationsstudien am Grossee Kallavesi. Annales Soc. Zool.-Bot. Fennica 13: I-X + 1-318. [N. flexilis Artbestände].
VAHLE, H.-C., 1982. Ein Fundort von Nitella gracilis (Smith) Ag. in der Lüneburger Heide. Göttinger floristischen Rundbriefen 16: 36-38.
VAHLE, H.-C., 1990b. Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964, Armleuchteralgen-Gesellschaften. In: E. Preising et.al. - Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme Wasser- und Sumpfpflanzen-gesellschaften des Süßwassers. pp. 147-161. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 20/8.
VAHLE, H.-C., 1990c. Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 22: 1-157.
VAHLE, H.-C., 1990a. Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen, Verbreitung, Gefährdung und Schutz. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10: 85-130. [Key].
VAHLE, H.-C., 1993. Charetea fragilis, Armleuchteralgen Gesellschaften. In: E. Preising e.a. (red.) - Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens-Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süþwassers. p. 147-161. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 20/8.
VAIDYA, B.S. & GONZALVEZ, E.A., 1963. A systematic enumeration of the Charophytes of Western India. Phykos 2: 33-37.
VAIDYA, B.S., 1961. Aminoacids in Chara brachypus Br. Journal of the University of Bombay 29: 151-153.
VAIDYA, B.S., 1963. Systematic position of charophytes. Vidya, Journal of Gujarat University 6: 173-175.
VAIDYA, B.S., 1967. Study of some environmental factors affecting the occurrence of Charophytes in Western India. Hydrobiologia 29: 256-262. [6 Nitella, 8 Chara species].
VAIDYA, B.S., 1970. On terminology for sexual structures of Charophytes. Journal of the Indian Botanical Society 49: 114-118.
VAILLANT, S.,1719. Caractères de quatorze genres de plantes. Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris pour 1719: 17-20.
VAITHIYANATHAN, P. & C.J. RICHARDSON, 1999. Macrophyte species changes in the Everglades: Examination along a eutrophication gradient. Journal of Environmental Quality 28 (4): 1347-1358. [C. zeylanica].
VAN BEERS, P. & BRUINSMA, H.J.P., 1996. Terugkeer van Doorschijnend glanswier in het Beeldven (Come back of Nitella translucens in the Beeldven). De Levende Natuur 97: 146-150. [Dutch, english summary].
VAN BERKUM, J.A., KLINGE, M. & GRIMM, M.P., 1995. Biomanipulation in the Duinigermeer; first results. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 29: 81-90.
VAN DAM, H. & MERTENS, A., 1993a. Kiezelwieren op herbariummateriaal als referentie voor waterkwaliteit. (Diatoms on herbarium macrophytes as indicators for water quality). De Levende Natuur 94: 22-27, 6 figs. (1 map). [Dutch, english summary] [Nitellopsis obtusa, C. major, C. globularis].
VAN DAM, H. & MERTENS, A., 1993b. Diatomes on herbarium macrophytes as indicators for water quality. Hydrobiologia 169/270: 437-445, 4 figs. (1 map). [Nitellopsis obtusa, C. major, C. globularis].
VAN DAM, H., 1975. De invloed van vervuiling, speciaal op epifytische diatomeeëngezelschappen, in het plassengebied rond Ankeveen. De Levende Natuur 78: 37-41, 6 figs. (1 map) . [Dutch, english summary] [C. vulgaris].
VAN DE WEYER, K. & PAUL, A., 1992. Die Stachelspitzige Glanzleuchteralge (Nitella mucronata (A. Braun) Miquel) am Schloss Rheydt / Niederrhein. Floristische Rundbriefe 26: 50-53, 1 distribution map. [english abstract].
VAN DE WEYER, K., 1992. Die Verbreitung und Vergesellschaftung von Groenlandia densa (L.) Fourr. im Niederrheinischen Tiefland. Natur am Niederrhein (N.F.) 7: 6-12, 2 figs. [C. vulgaris].
VAN DE WEYER, K., 1993. Vorläufige Rote Liste der Armleuchteralgen. LÖLF-Mitteilungen 18 (4): 23-27, 3 figs. [Red List] [8 Chara, 8 Nitella, 2 Tolypella species, Nitellopis obtusa].
VAN DE WEYER, K., 1994. Die Armleuchteralgen (Characeae) Nordrhein-Westfalens - eine erste Übersicht. Floristische Rundbriefe 27: 120-136, 16 distribution maps. [8 Chara, 7 Nitella, 2 Tolypella species, Nitellopsis obtusa].
VAN DE WEYER, K., 1996. Anmerkungen zur Vegetation der Hausdülmener Fischteiche (Kreis Coesfeld). Natur und Heimat 56: 41-50. [Charetum vulgaris].
VAN DE WEYER, K., 1997. Untersuchungen zur Biologie und Ökologie von Potamogeton polygonifolius Pourr. im Niederrheinischen Tiefebene. Dissertationes Botanicae 278. Cramer, Berlin-Stuttgart. 178 pp., Abb., Tab., 4 Beilage (Veg. Tab.). [C. fragilis, N. flexilis, N.translucens].
VAN DEN BERG, M.S., COOPS, H., NOORDHUIS, R., VAN SCHIE, J. & SIMONS, J., 1997. Macroinvertebrate communities in relation to submerged vegetation in two Chara dominated lakes. Hydrobiologia 342/343: 143-150, 3 figs. [C. aspera, C. contraria, C. vulgaris].
VAN DEN BERG, M.S., DOEF, R.W., ZANT, F.M, & COOPS, H., 1997. Kranswieren, helder water en macrofauna in de Veluwe randmeren. De Levende Natuur 98: 14-19.
VAN DEN BERG, M.S., H. COOPS, J. SIMONS & A. DE KEIZER, 1998. Competition between Chara aspera and Potamogeton pectinatus as a function of temperature and light. Aquatic Botany 60: 241-250. [C. aspera].
VAN DEN BERGHEN, C., 1964. La végétation des rives du lac de Hourtin (Gironde, France). Bulletin du Jardin Botanique Ëtat Bruxelles 34: 243-267. [C. fragifera].
VAN DEN BERGHEN, C., 1968. Notes sur la végétation du sud-ouest de la France. IV. La végétation de la rive orientale de l'étang de Lacanau (Gironde, France). Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 38: 255-276. [C. fragifera & N. batrachosperma in Scirpo-Lobelietum].
VAN DEN BOSCH, R.B., 1853. Lichenes, Byssacaae et Algae. In: F. Dozy & J.H. Molkenboer (red.) - Prodromus Florae Batavae. Vol. II, pars 2. J. Hazenberg, Leiden. pp. I-VIII & 117-301. [Chareae pp. 186-189, 8 Chara, 6 Nitella species].
VAN DEN BOSCH,R.B., 1846. Enumeratio plantarum Zeelandiae Belgicae, indigenarum quarta. Algae. Nederlands Kruidkundig Archief 1(1): 84-104. [C. fragilis, C. vulgaris, C. hispida].
VAN DEN DOOL, E. & BRUINSMA, H.J.P., 1991. Enige vondsten van Callitriche obtusangula Le Gall (Stomphoekig sterrekroos), vooral in Oost- en Zuid-Nederland. (Some records of Callitriche obtusangula Le Gall, mainly in E. and S. Netherlands). Gorteria 17: 153-159. [Dutch, english summary] [N. mucronata, N. flexilis].
VAN DEN HOEK, C., 1959. Caribbean fresh- and brackish water Chlorophyta. Blumea 9: 590-625. [Characeae pp. 618-622, C. hydropitys, C. zeylanica, C. hornemanii].
VAN DEN HOEK, C., 1960. Groupements d'algues des étangs saumâtres méditerranéens de la côte française. Vie et Milieu 11: 390-412. [C. baltica, Lamp. papulosum].
VAN DEN HOEK, C., 1967. De systematiek van algen. Wolters, Groningen. 28 pp. [Dutch].
VAN DEN HOEK, C., MANN, D.G. & JAHNS, H.M., 1995. Algae, an introduction to phycology. Cambridge.
VAN DER TRAPPEN, J.E., 1852. Bijdrage tot de kennis aan Neêrlands Flora. A. Kloos, 's-Gravenhage. [Dutch] [Characeae p.13, C. polysperma, C. aspera, C. foetida].
VAN DER WINDEN, J., POOT, M., VAN DEN BERG, M.S., BOUDEWIJN, T. & DIRKSEN, S. 1997. Kranswieren: voedsel voor grote aantallen watervogels. De Levende Natuur 98: 34-41.
VAN DIJK, J. & WESTHOFF, V., 1955. De plantengroei der natuurgebieden in Noordwest-Overijssel. Natuur en Landschap 9: 3-27, 15 figs., 1 map. [Dutch] [p. 6: Nitellopsis obtusa as Tolypella prolifera].
VAN DIJK, J. & WESTHOFF,V., 1960. De veranderingen in de vegetatie van het Choorven van 1948 tot en met 1955. In: J. van Dijk, F. de Graaf, W. Graafland, A.A. de Groot, J. Heimans, J.T. Koster, A.P.C. de Vos, H.F. de Vries, A. van der Werff & V. Westhoff. - Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. pp. 13-24. Publicatie No. 5 van de Hydrobiologische Vereniging, Amsterdam. 90 pp., 2 maps, 35 figs., 3 pl. [Dutch] [N. translucens, C. fragilis].
VAN DONK, E., SLIM, F.J. & GRIMM, M.P., 1988. Herstel van de recreatieplas 'Zwemlust' door toepassing van actief biologisch beheer: eerste resultaten. H2O 13: 338-343.
VAN HALL, H.C., 1825. Flora Belgii Septentrionalis, sive index plantarum indigenarum etc. Vol. I, pars 2. J.C. Sepp en Zoon, Amsterdam. [Characeae p. 635, 638-641, C. vulgaris, C. hispida].
VAN HEERDEN, A. & KERKHOF, D., 1996. Pilularia globulifera L. (Pilvaren) in Zuid-Holland. Gorteria 22: 100-103.
VAN HOVEN, F.J.J. SLINGSBY, 1879. Flora van 's-Hertogenbosch of naamlijst van de planten etc. 2e druk. H. Suringar, Leeuwarden. [Dutch]. [Characeae p.170, C. vulgaris, N. flexilis, N. translucens].
VAN HOVEN, F.J.J., 1848. Flora van 's-Hertogenbosch of naamlijst van de planten etc. A.F.G. de Pinéda, Heusden. [Dutch]. [Characeae pp. 32-33, C. fragilis, C. vulgaris, N. flexilis, N. translucens].
VAN KRUININGEN, H., 1980. Het ontstaan van de seksualiteit verbeeld in prenten. Mart. Spruijt, Amsterdam. 48 pp., 18 pl. [Dutch] [Chara pp. 31-32, pl. 10].
VAN LEERDAM, A., BOOTSMA, M.C. & STAM, S.M.E., 1993. De ecologie van het Groot boomglanswier [Tolypella prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonhardi], een zeldzame cultuurvolger. Gorteria 19: 105-114
VAN NIEUKERKEN, E.J. & VAN DER VELDE, G., 1973. Een hydrobiologische inventarisatie van sloten in het Oude Land van Strijen de St. Anthoniepolder (Hoekse Waard). De Levende Natuur 76: 273-279. [Dutch] [C. vulgaris, Tol. intricata].
VAN RAAM, J.C., 1986. Grondwater - Verhaal van een verloedering. De Wijde Blik 1986 (4): 15-21. [Dutch] [Nitellopsis obtusa, N. hyalina].
VAN RAAM, J.C., 1994. Kranswieren in Gooi en Vechtstreek. De Wijde Blik 1994 (4): 125-128. [Dutch] [C. vulgaris, C. globularis, C. major, C. canescens, N. flexilis, N. hyalina, N. translucens, Ntellopsis obtusa, Tol. prolifera, Tol. intricata].
VAN RAAM, J.C. & GONZALEZ-HENRIQUEZ, N., 1995. Note on the Characeae (Charophyta) of the Canary Islands. Botánica Macaronésica 21: 29-36, fig. 1-4. [C. vulgaris, C. globularis, C. connivens, N. hyalina].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1989. Nederlandse kranswieren. 1. Sterkranswier [Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves]. (Stoneworts of the Netherlands 1. Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves). Gorteria 15: 108-118. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1990. Nederlandse Kranswieren. 2. Boomglanswieren - Groot boomglanswier [Tolypella prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonhardi (Stoneworts of the Netherlands 2 Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonhardi). Gorteria 16: 39-47. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1992a. Nederlandse Kranswieren. 3. Vertakt boomglanswier [Tolypella intricata (Trentepohl ex Roth) Leonhardi] (Stoneworts of the Netherlands 3. Tolypella intricata (Trentepohl ex Roth) Leonhardi). Gorteria 18: 33-39. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1992b. Overzicht van de Nederlandse kranswieren. Gorteria 18: 111-116. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1993. Nederlandse Kranswieren 4. Doorschijnend glanswier [Nitella translucens (Pers.)Agardh]. (Stoneworts of the Netherlands 4. Nitella translucens (Per.)Agardh). Gorteria 19: 88-94. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C. & MAIER, E.X., 1995. Nederlandse Kranswieren 5. Klein glanswier [Nitella hyalina (DC.)Agardh] (Stoneworts of the Netherlands 5. Nitella hyalina (DC.)Agardh). Gorteria 21: 101-106. [Dutch, english summary].
VAN RAAM, J.C., 1995. The Characeae of Tasmania. Nova Hedwigia, Beiheft 110. Cramer, Stuttgart. 50 pp., 30 fig. (1 map, 29 distribution maps). [Key] [Nitella haagenii n. spec., Nitella monopodiata n. spec.; 9 Chara, 17 Nitella species, Lamprothamnium macropogon, Tol. glomerata].
VAN RAAM, J.C., 1998a. Handboek Kranswieren. Chara boek, Hilversum. 229 pp., 38 (7 maps, 5 distribution maps) + 122 figs., 27 pl., 41 distribution maps. [Dutch] [Key] [Red List] [13 Chara, 10 Nitella, 4 Tolypella species, Lamp. papulosum, Lychn. barbatus, Nitellopsis obtusa].
VAN RAAM, J.C., 1998b. De ontwikkeling van de kranswiervegetaties in de Loosdrechtse plassen. De Wijde Blik 98/3: 65, fig. 1-4. [Dutch] [Nitellopsis obtusa, C. aspera, N. hyalina, N. mucronata].
VAN ROYEN, A., 1740. Flora Leydensis prodromus, exhibens Plantas quae in Horto Academico Lugdunum-Batavorum aluntur. Samuel Luchtmans, Lugduni-Batavorum. [p. 214 C. hispida, p. 533 C. vulgaris].
VAN TOOREN, B.F., BOUMAN, A., SPRUYT, T.J.M. & DE WIJS, W.J.R., 1994. Het Naardermeer op weg naar het jaar 2000. De Levende Natuur 95: 75-80. [Dutch]
VAN WACHENDORFF, E.J., 1747. Horti Ultraiectini Index. Nicolaum van Vught, Traiecti ad Rhenum. [Characeae p. 365].
VAN WIRDUM, G., 1991. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Thesis Universiteit van Amsterdam.
VAN ZINDEREN BAKKER, E.M., 1942. Het Naardermeer. A. de Lange, Amsterdam. 255 pp. fig.. tab.. [Dutch] [C. vulgaris, Nitellopsis obtusa].
VASCONCELOS, J.C., 19 . A larvicidal aquatic plant. Journal of the American Medical Association 81: [C. foetida].
VASCONCELOS, J.C., 1956. Algas macroscópicas dos arrozais Portugueses. (Macroscopic algae in Portuguese rice fields). Comissão Reguladora do Comérico de ARROZ (C.R.C.A.), Lisboa. 73 pp., 51 figs., 6 pl. [Portuguese, english summary] [Charophyta pp. 51-60, 6 figs., 3 pl.: C. braunii, C. gymnophylla, C. vulgaris, C. fragifera, C. connivens, C. fragilis, N. mucronata, N. gracilis].
VERDAM, H.D., 1938. The Netherlands Charophyta. Blumea 3: 5-33. [Key] [6 Nitella, 3 Tolypella,13 Chara species, Nitellopsis obtusa] [note on C. papillosa, C. aculeolata, C. intermedia, C. polyacantha].
VERDAM, H.D., 1939. De Charophyta van Nederland. Nederlandsch Kruidkundig Archief 49: 152-164, fig. 1-2. [Dutch, nearly the same as Verdam 1938] [6 Nitella, 3 Tolypella,13 Chara species, Nitellopsis obtusa]
VERENIGING NATUURMONUMENTEN, 1998. Omkijken naar laagveen. Resultaten van beheer & wensen voor de toekomst van de laagvenen van Natuurmonumenten. Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland. [Dutch].
VILHELM, J. [Wilhelm, J.], 1914. Monograficka studie a ceskych paroznatkach (Characées de Bohême). Vestnik Kral Cesté Spol. Nauk, Mémoirs de la Société Royale des Sciences de Bohême 1914: 1-168.
VILHELM, J. [Wilhelm, J.], 1928. Characeae Europae orientalis et Asiae ex herbario instituti cryptogamici horti botanici reipublicae rossicae (ante Petropolitani). Spisy vydávané Prirodovedeckov Fakultov Karlovy University (Publications de la Faculté des Sciences de l'Université Charles, Praha) 80: 1-24, 10 figs., 1 pl. [Latin and french] [Chara abnormiformis n. spec., Chara Domini n. spec., Chara gobiana n. spec., Chara arcuatofolia n. spec.; 15 Chara, 2 Nitella species, Nitellopsis obtusa, Lamp. papulosum].
VON BRACKEL, W. & SUCK, R., 1987. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands mit ihren Charakter- und Differentialarten. Veröffentlichungen des Bund der Ökologen Bayerns Heft 1. 44 pp. [Characeae in Charetea, Potametea & Littorelletea vegetations].
VON BÜREN,G., 1943. Der Moosseedorfsee. Neue Beiträge zur Kenntnis seiner Physiographie und Biologie mit Einbezug des Kleinen Moosseedorfsees (Hofwilsee). Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern aus dem Jahre 1942: 81-217. [C. foetida].
VON DALLA TORRE, K.W. & VON SARNTHEIN, L., 1901. Die Algen von Tirol und Liechtenstein. Flora der Gefürsteten Grafschaft Tirol, des landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein Band II. Wagner'schen Universitätsbuchhandlung, Insbruck. 210 pp. [Characeae pp. 4-9: 11 Chara, 7 Nitella species].
VON ETTINGHAUSEN, C., 1872. Fossile Flora von Sagor in Krain. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien (Mathematische-Naturwissenschaftliche Classe) 32: 159-202, pl. 1-10.
VON LEONHARDI, H., 1864. Die bisher bekannten österreichischen Armleuchter-Gewächse besprochen von morphogenetischen Standpuncte. Verhandlungen der naturforschende Vereins zu Brünn 2: 122-224; & Fr. Tempsky, Praag. 106 pp. [Key] [12 Nitella, 3 Tolypella, 19 Chara species, Lychn. barbatus, Nitellopsis obtusa (as C. stelligera)].
VON MOHL, H., 1858. On the investigation of vegetable tissue by the aid of polarized light. Annals and Magazine of Natural History 3rd ser. 1: 198-209, 263-275. [Characeae membrane p. 269].
VON MÜLLER, F. [also as F. Müller & F. Mueller], 1882. Census of the genera of plants hitherto known as indigenous to Australia. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales 15: 185-300. [Characeae p. 239].
VOROBIEV, L.N., 1968. Electrophysiological pecularities of plant cells. Abhandlungen der Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 4: 197-201. [C. australis].
VORSTIUS (A. de Vorst), 1636. Catalogus Plantarum Horti Academici Lugduno Batavi. Accessit Plantarum indigenarum quae prope Lugdunum in Batavis nascuntur. Elsevier, Leiden.
VREEKEN, B., MEYER-JANSE, S. & DOUWES, R., 1996. Veranderingen in de flora van het laagveen natuurreservaat De Wieden. Gorteria 22: 111-133.
VROMAN, M., 1976. De verspreiding van waterplanten in de Botshol. In: P.A. Bakker et al. (red.) - De Noordelijke Vechtplassen. p. 317-331. Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. [Dutch] [C. aspera, c. contraria, C. globularis, C. hispida, Nitellopsis obtusa].
VYAS, L.N., SHARMA, K.P., SANKHLA, S.K. & GOPAL, B., 1990. Primary production and energetics. In: B. Gopal (ed.) - Ecology and management of aquatic vegetation in the Indian subcontinent. Geobotany vol. 16. pp. 149-175. Kluwer, Dordrecht-Boston-London. XIV + 257 pp., fig. tab. [C. corallina, C. fragilis, C. zeylanica, N. translucens, N. hyalina].
VYVEY, Q. & STIEPERAERE, H., 1981. The rich-fen vegetation of the nature reserve 'Het Torfbroek' at Berg-Kampenhout (Prov. of Brabant, Belgium). Bulletin de la Société Royal de Belgique 114; 106-124. [C. hispida].

 

Wilt u terug naar de vorige pagina?

 

Wilt u terug naar de openingspagina?