Literatuur

 

Een eerste aanzet tot een overzicht van de kranswierliteratuur wordt gegeven door Joop van Raam. De uiteindelijke versie zal als CD-ROM verschijnen. Hier zullen ook zoekmodules op staan. Trefwoorden worden in onderstaande lijsten tussen de vierkante haken geplaatst.

Tip! In de Nieuwsbrief Kranswieren wordt de recent verschenen literatuur opgenomen waarbij ook een samenvatting wordt gegeven. Zo blijft u op de hoogte.

 

Bibliography of the Characeae version 1.0 (february 1999)
J.C. van Raam ('s-Gravesandelaan 32, NL 1222 TA Hilversum, The Netherlands)

met aanvullingen verzameld door het LIK

 

 A

 B

 C

 D

 E

F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 O

 P

 Q

 R

 S

 T

 U

 V

 W

 X

 Y

 Z

   

 

Wilt u terug naar de openingspagina?